U bent hier:   alles over onze opleidingen   >   examenreglementen   >   vakopleiding

Examenreglement

Examenreglement Vakopleiding

Dit examenreglement is opgemaakt door After All Vakopleidingen Bloemschikken op 14 juni 2017.
Alle eerdere examenreglementen van de Vakopleiding van After All komen hiermee te vervallen.

Het examenreglement beschrijft en specificeert de regels die worden gehanteerd bij het beoordelen
van de examens die worden afgelegd door cursisten van de Vakopleiding van After All.

Definities

Examen

Het geheel van de tests ter beoordeling van de kandidaat om te kunnen vaststellen of de kandidaat
tegemoet komt aan de kwalificaties van het betreffende diploma.

Examencommissie

De commissie die is samengesteld door After All voor de organisatie en uitvoering van het betreffende
examen.Artikelen

1. Organisatie

1.1
Het examen wordt georganiseerd door After All Vakopleidingen Bloemschikken.

1.2.
De toezichthouder is de examencommissie.

1.3.
Het examen is geen openbaar examen.

2. Identificatie

2.1
De kandidaat dient zich te identificeren indien de kandidaat daar door de examencommissie om
wordt verzocht. Wanneer de kandidaat geen geldige identificatie kan overleggen ontvangt de
kandidaat geen diploma.

2.2.
Tijdens het examen dient de kandidaat de instructies van de examencommissie op te volgen.

3. Examen informatie

3.1
De kandidaat ontvangt alle benodigde informatie tenminste zeven dagen voor aanvang van het
examen, waaronder:

 • De plaats en exacte tijd waarop het examen wordt afgenomen;
 • Een examenrooster;
 • Instructies betrekking hebbend op het examen.

4. Exameneisen

4.1
Alleen kandidaten die de Vakopleiding Bloemschikken bij After All of bij onlineBloemschikken,
of een gelijkwaardige opleiding (b.v. DFA) ergens anders hebben gevolgd kunnen in staat worden
gesteld het examen af te leggen.

5. Examenonderdelen Vakopleiding

5.1
Het af te nemen examen van de Vakopleiding is een praktijkexamen. Tijdens het examen dient
iedere kandidaat vijf bloemenarrangementen te maken. Deze vijf examenonderdelen worden aan de
kandidaten bekend gemaakt tijdens de examenvoorbereidingsdagen.
After All kiest vijf arrangementen uit de lijst met tien potentiële arrangementen die staan beschreven
in de brochure Vakopleiding.

5.2.
De arrangementen zullen ieder worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Vorm;
 • Houdbaarheid;
 • Techniek.

6. Cijfers

6.1
De cijfers die kunnen worden toegekend aan ieder individueel bloemenarrangement gaan
van 1 (één) tot en met 10 (tien). Er kunnen ook halve cijfers worden toegekend, bijvoorbeeld 6,5.

 • 1 en 2 : erg slecht;
 • 3 en 4 : slecht;
 • 5 : onvoldoende;
 • 6 : voldoende;
 • 7 : goed;
 • 8 : erg goed.
 • 9 : uitstekend;
 • 10 : perfect.

7. Slagen voor het examen

7.1
De kandidaat slaagt voor het examen voor de Vakopleiding, wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft van tenminste 27,5 punten;
 • én

 • vier maal het cijfer 5,5 of hoger heeft;
 • én

 • geen cijfer lager dan 5,0 heeft.

8. Zakken voor het examen

8.1
De kandidaat zakt voor het examen voor de Vakopleiding,
wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft die lager is dan 26,5 punten;
 • of

 • minder dan vier maal het cijfer 5,5 of hoger heeft;
 • of

 • één of meer cijfers heeft die lager zijn dan 4,5.

9. Herexamen

9.1
De kandidaat kan deelnemen aan een herexamen
wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft van tenminste 26,5 punten;
 • én

 • vier maal het cijfer 5,5 of hoger heeft;
 • én

 • geen cijfer lager dan 4,5 heeft.

9.2
Slechts één arrangement waarvoor geen voldoende is gehaald tijdens het examen kan worden
overgedaan tijdens het herexamen.

10. Slagen voor het examen na een herexamen

10.1
De kandidaat dient te voldoen aan de hieronder genoemde eis teneinde te slagen voor het examen na
het afleggen van een herexamen:

 • Het arrangement dat tijdens het herexamen werd gemaakt dient te worden gewaardeerd met
       het cijfer 6 (zes) of hoger.

11. Diploma en Cijferlijst

11.1
Wanneer de kandidaat slaagt voor het examen ontvangt de kandidaat een diploma dat het
niveau van de opleiding weergeeft.

11.2
De behaalde cijfers worden vermeld op een separate cijferlijst.

11.3.
Het diploma blijft geldig als toelatingsbewijs voor de Vervolg Vakopleiding gedurende de rest
van het kalenderjaar waarin het diploma werd behaald, plus de twee volledige aansluitende
kalenderjaren.

12. Certificaat van Deelname

12.1
Wanneer de kandidaat niet slaagt voor het examen - al dan niet na het afleggen van een
herexamen - dan ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname dat aangeeft dat de kandidaat
de op het certificaat genoemde opleiding heeft gevolgd. Het certificaat zegt niets over het niveau van
de kandidaat met betrekking tot de opleiding.

12.2
Het certificaat blijft geldig als toelatingsbewijs voor het examen van de Vakopleiding gedurende
de rest van het kalenderjaar waarin het certificaat werd verkregen, plus het volledige aansluitend
kalenderjaar.

13. Herkansing

13.1
Wanneer een kandidaat niet is geslaagd voor het examen van de Vakopleiding, dan kan de
kandidaat opnieuw deelnemen aan het examen aan het eind van de volgende Vakopleiding.
De kandidaat kan dan ook opnieuw deelnemen aan de examenvoorbereidingsdagen.

13.2
De kandidaat kan deelnemen aan een examen zolang het door de kandidaat verkregen
certificaat van deelname geldig is.

13.3
Om opnieuw deel te kunnen nemen aan het examen, zoals omschreven in artikel 13.1, dient
de kandidaat zich in te schrijven voor het betreffende examen, waaraan kosten zijn verbonden.

14. Beroep

14.1
Het is voor de kandidaat niet mogelijk tegen de uitslag van het examen in beroep te gaan.

14.2
De examencommissie van After All zal een bindend besluit nemen in het geval iets niet
door dit reglement wordt afgedekt, of in geval van noodzakelijke wijzigingen en of aanpassingen
van dit reglement.

Home

 

  After All
Home
Schrijf je direct in
Open Dag
Nieuwsbrief
Privacy statement
Copyright
Disclaimer
Klantenservice
Prijzen
Betalen
Brochures aanvragen
Veel gestelde vragen
Algemene Voorwaarden
Over ons
Contact
Opleidingen
Handgebonden Boeketten
Bijzondere Bruidsboeketten
Korte Vakopleiding
Vakopleiding
Vervolg Vakopleiding
Inspirerend Bloemschikken
onlineBloemschikken.nl
Lesroosters 2017/2018
Cursuskalender 2017
Cursuskalender 2018
Vakopleiding voorjaar 2017 (VO-117)
Vakopleiding najaar 2017 (VO-217)
Vakopleiding voorjaar 2018 (VO-118)
Vakopleiding najaar 2018 (VO-218)
Vervolg Vakopleiding 2017 (VV-117)
Vervolg Vakopleiding 2018 (VV-118)
Vervolg Vakopleiding 2018 (VV-218)
Jaarrooster 2017
Jaarrooster 2018